SZEROKI ZAKRES USŁUG SPECJALISTYCZNYCH
I TRANSPORTOWYCH

Dzięki sukcesywnym inwestycjom w park maszynowy oraz nowe technologie możemy zaoferować usługi przyjazne środowisku, takie jak: przewierty sterowane i poziome, kamerowanie inspekcyjne, czyszczenie kanalizacji pojazdami z recyclingiem (WUKO), a także usługi sprzętowo-transportowe.

Oferowane usługi:

Zalety:

Specjalistów

Zrealizowanych umów

Dżwig + flota aut

ton

Doświadczenia

lat

OFEROWANE USŁUGI

PRZEWIERTY STEROWANE I POZIOME DO fi 800

Nasza oferta obejmuje wykonywanie przewiertów sterowanych i poziomych do średnic 800  mm. Operujemy na terenie województwa lubuskiego i ościennych.

Nasza oferta obejmuje wykonywanie przewiertów horyzontalnych do średnic 500 mm. Operujemy na terenie województwa lubuskiego i ościennych.

Zalety:

  • umożliwia ominięcie przeszkód naturalnych i infrastruktury budowlano-drogowej
  • umożliwia zminimalizowanie obszaru prowadzenia robót, minimalizuje ingerencję w środowisko naturalne (nie niszczy warstw gleby, czy też systemów korzeniowych)
  • pozwala uzyskać mniejsze utrudnienia dla mieszkańców i ograniczenia ruchu na drogach, a co za tym idzie ograniczenie emisji CO2, poziomu hałasu czy liczby wypadków
  • nie ma konieczności prowadzenia robót odwodnieniowych w przypadku przewiertów pod zbiornikami wodnymi
  • eliminuje ryzyko wystąpienia uszkodzeń budynków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych przewiertów sterowanych, uszkodzenia innych sieci lub kabli w pobliżu obszaru robót
  • znacznie skraca czas trwania robót

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy przy użyciu rozwiertaków i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. W przypadku wystąpienia na trasie przeszkód terenowych możemy ominąć je poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.

Horyzontalne przewierty sterowane wykonywane są wiertnicą VERMEER D36x50 SERIA II. W bardzo precyzyjny i szybki sposób możemy ustalić, w którym miejscu doszło np. do uszkodzenia sieci, co zdecydowanie obniża ewentualne koszty naprawy. Zakres średnicy rur to 160 mm. Po wykonanej pracy zleceniodawca otrzymuje materiał wideo z pomiarem spadków na nośniku DVD oraz raport w formie drukowanej.

Firma Sanitex oferuje usługi z zakresu poziomego przewiertu sterowanego do średnic 800 mm.

Zalety:

  • wykonanie prac w różnych warunkach gruntowych w terenie zurbanizowanym pod różnego rodzaju przeszkodami z możliwością precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia
  • dzięki wysokiej dokładności jest metodą szczególnie zalecaną w celu wykonania instalacji z rur kanalizacji grawitacyjnej

Nasza oferta obejmuje wykonywanie przecisków do średnic 500 mm.

Zalety:

  • zapewnia prawie całkowity brak zakłóceń życia codziennego w miejscu wykonywanych prac (dla mieszkańców i ruchu drogowego), niemal całkowitej eliminacji ulegają hałas, zminimalizowana jest emisja CO2 i pyłu.
  • zminimalizowane jest niekorzystnie oddziaływanie na faunę i florę

CIŚNIENIOWE CZYSZCZENIE KANALIZACJI Z RECYKLINGIEM (WUKO)

Firma Sanitex oferuje usługi w zakresie wykonywania czyszczenia kanalizacji pojazdem Kaiser AG na podwoziu Mann ssąco płuczącym z systemem odzysku wody ze ścieków (recykling). Pojazd ten posiada wysokie parametry pracy (wydajność wody do 320 l/min przy 200 bar). Jest wykorzystywany do wydajnego czyszczenia rurociągów o średnicach od DN100mm do DN1500mm oraz czyszczenia osadników i przepompowni.

Zalety:

KONTROLA – INSPEKCJA INSTALACJI KAMERĄ

Dysponujemy specjalistyczną kamerą wizyjną, dzięki której możemy dokonać szczegółowej kontroli funkcjonowania instalacji pod kątem uszkodzeń, a także na potrzeby inspekcji przed lub powykonawczej, w tym sprawdzenia poprawności łączenia instalacji.

W bardzo precyzyjny i szybki sposób możemy ustalić, w którym miejscu doszło np. do uszkodzenia sieci, co zdecydowanie obniża ewentualne koszty naprawy. Zakres średnicy rur to 160 mm. Po wykonanej pracy zleceniodawca otrzymuje materiał wideo z pomiarem spadków na nośniku DVD oraz raport w formie drukowanej.

Zalety:

USŁUGI SPRZĘTOWE

Sanitex dysponuje rozbudowaną bazą transportowo-maszynową, m.in. samochody z HDS, lawety ciężarowe, wywrotki, a także oferuje usługi dźwigowe żurawiem do 40 ton.

Nasze dotychczasowe realizacje

DOŚWIADCZENIE I JAKOŚĆ

Ponad 30 letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z sieciami wodno-kanalizacyjnymi przekłada się na sprawność, profesjonalizm, a także solidność prowadzonych przez nas prac. Dobieramy nowoczesne i sprawdzone materiały, dbamy o bezpieczeństwo, a o jakości świadczy wprowadzony w firmie system jakości ISO 9001:2015, a także opinie naszych klientów.

Skip to content