KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO SIECI CIEPŁOWNICZYCH, PRZYŁĄCZY I WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Dla naszych klientów podejmujemy się wykonawstwa sieci ciepłowniczych lub przyłączy już od etapu projektowania, dzięki współpracy z profesjonalnymi biurami projektowymi. Słuchamy klienta i proponujemy najbardziej optymalne, trwałe i ekologiczne rozwiązania oraz materiały. Całościowo realizujemy kontrakt, gwarantując nadzór kierownika budowy odpowiedzialnego za jakość i terminowość robót. Pomagamy przygotować dokumentację powykonawczą i odbiór.

DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ, ŚRODOWISKO I PORTFEL KLIENTA

Podejmujemy się modernizacji sieci cieplnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami budowlano-technicznymi i wymogami. Modernizacje pozwalają ograniczyć straty ciepła oraz skutecznie ograniczyć ryzyko awarii w już istniejących instalacjach ciepłowniczych. Wykonujemy prace tak, aby możliwie jak najlepiej zapewnić ciągłość dostawy ciepła.

OFEROWANE USŁUGI

realizujemy inwestycje związane z przyłączaniem nowych odcinków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Budujemy nowe odcinki sieci i modernizujemy te istniejące, likwidujemy stare kotłownie.
budujemy sieci ciepłownicze, także bez wykopów – stosujemy innowacyjną metodę przewiertów horyzontalnych i przecisków, która jest niezbędna przy projektach przecinających drogi, tory kolejowe czy rzeki,
modernizujemy komory ciepłownicze oraz punkty stałe sieci
budujemy przepompownie
wykonujemy prace spawalnicze
na życzenie klienta utylizujemy zdemontowane urządzenia

Specjalistów

Sieci grzewcze

km

Przyłączy grzewcze

km

Doświadczenie

lat

Nasze dotychczasowe realizacje

DOŚWIADCZENIE I JAKOŚĆ

Ponad 30 letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z sieciami wodno-kanalizacyjnymi przekłada się na sprawność, profesjonalizm, a także solidność prowadzonych przez nas prac. Dobieramy nowoczesne i sprawdzone materiały, dbamy o bezpieczeństwo, a o jakości świadczy wprowadzony w firmie system jakości ISO 9001:2015, a także opinie naszych klientów.

Skip to content