Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych w kwartałach mieszkalnych o nr II, IV,V,IX,XVII, XVIII XXX realizowana w ramach Projektu CENTRUM

– Zadanie nr 5E. Łączna długość sieci – 1603 mb.

Budowa sieci ciepłowniczych

Klient Elektrociepłownia Gorzów
Łączna długość 1603 m

DOŚWIADCZENIE I JAKOŚĆ

Ponad 30 letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z sieciami wodno-kanalizacyjnymi przekłada się na sprawność, profesjonalizm, a także solidność prowadzonych przez nas prac. Dobieramy nowoczesne i sprawdzone materiały, dbamy o bezpieczeństwo, a o jakości świadczy wprowadzony w firmie system jakości ISO 9001:2015, a także opinie naszych klientów.

Skip to content